AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    I flere tiår har PVC-gjennomsiktige produkter blitt delt inn i stive og fleksible, som har blitt brukt i forskjellige bruksområder. I følge nåværende diskusjoner om miljøvern og bærekraft vil de fremtidige markedssegmentene møte viktige utfordringer. Tinnholdige produkter, alternativer til tinnfrie løsninger vil bli stadig mer kritiske. I denne forbindelse er det nødvendig å være oppmerksom på forskjellige juridiske forskrifter, som farmakopé, godkjenning av matkontakt, reguleringer for innendørs luftsjokk eller leketøystandarder. Tidligere var tinn, bly og barium de viktigste bruksområdene i mange applikasjoner, men da EU bare bruker kalsiumsink og bariumsink, følger andre regioner i verden sakte denne utviklingen og velger i økende grad disse løsningene.